Stichting Reggeborgh

Fiscaal nummer 8550.56.605


Contact 

Postbus 319, 7460 AH  Rijssen

stichting@reggeborgh.nl


Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur bestaat uit drie personen. Zij bekleden de functies van 

voorzitter, penningmeester en secretaris. Zie ook het beleidsplan. 

Namen Bestuursleden:

Mevr. I. Wessels, Dhr. R.J. Hekkert, Mevr. G.W. Dekker


Privacyprotocol:

Privacyprotocol.pdf

INTRODUCTIE

© RowyCreative 2015